Select Page

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. toepassing
De algemene verkoopvoorwaarden hieronder beschreven (hierna aangeduid als “Algemene Voorwaarden”), regelen de contractuele relaties tussen elke gebruiker van de site gli-italiani.nl (hierna aangeduid als “Gebruiker” of “U”) en het commerciële merk Gli Italiani, gezeteld op de Vleeshouwerstraat 11, 7411JN Deventer, nevenvestiging van Verbeeldingspracht waarvan het adres is Frombergstraat 39-1, 6814 EB, Arnhem, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 09222371.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn als enige van toepassing en vervangen alle andere voorwaarden, behalve een uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke afwijking. Gli Italiani kan sommige van de bepalingen van haar algemene voorwaarden wijzigen, ook is het noodzakelijk dat deze worden herlezen voor elk bezoek aan de site Gli-Italiani.com (hierna aangeduid als “Site”). Deze veranderingen zijn geldig vanaf de datum waarop ze on-line worden gezet. Deze datum wordt vermeld aan het einde van deze algemene voorwaarden en kan niet worden toegepast op verkoopcontracten die voor die tijd gesloten zijn. Op elke aankoop op de Site zijn de algemene voorwaarden op de datum van de bestelling van toepassing. In het valideren van uw opdracht, accepteert u zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden na hen te hebben gelezen. In de toegang tot de site, verbindt u zich ertoe deze voorwaarden te respecteren. Er wordt erop gewezen dat de huidige voorwaarden de verkoop betreffen van de foto’s en de frames van Gli Italiani op deze site.

ARTIKEL 2. gebruik van de SITE
Om de site te gebruiken, moet u ten minste de leeftijd van 18 jaar hebben, juridisch in staat zijn om contracten af te sluiten en bij het gebruik van de site de Algemene Voorwaarden in acht nemen. U garandeert de waarheid en de juistheid van de door u geleverde informatie op deze site. Gli Italiani behoudt zich het recht voor om geen zaken te doen met een klant met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling.

De site is beschikbaar in het Nederlands.

ARTIKEL 3. belangrijkste eigenschappen van de produkten
De produkten die op deze Site zijn afgebeeld zijn fine-art foto’s. De formaten 91,5 x 70,5 cm en 121 x 91,5 cm zijn beperkt in oplage en genummerd, resp. 15 stuks en 10 stuks. De formaten 30 x 40 cm en 40 x 50 cm zijn niet beperkt in oplage en niet genummerd. Ook de afdrukken op canvas zijn niet genummerd. De foto’s worden met of zonder frame verkocht. De foto’s zijn gesigneerd op de achterzijde en bij de gelimiteerde oplages voorzien van een certificaat van echtheid. Op de voorzijde is hun titel vermeld, en bij de gelimiteerde oplage is de nummering vermeld. Op de website is informatie over de fotograaf te vinden alsmede zijn visie op fotografie.

De prijzen zijn in euro’s weergegeven inclusief BTW, exclusief eventuele verzendkosten. De verzendkosten van de formaten 30 x40 cm en 40 x 50 cm zijn tot een totaal verkoopbedrag van 250 euro 12,50 euro. De verzending van de voornoemde formaten is gratis voor een bedrag hoger dan 250 euro. De grotere werken met afmetingen van 121 x 91,5 en 91,5 x 70,5 worden voor meerkosten van minimaal 35 euro bij de klant afgeleverd. De precieze kosten zijn afhankelijk van de afstand en zijn op aanvraag te verstrekken. De verzendkosten naar België zijn op aanvraag. De verkochte werken zijn tevens in de winkel af te halen. In dat geval is er geen sprake van verzendkosten.

Gli Italiani houdt zich het recht voor om op elk moment de prijzen te wijzigen. De werken worden verkocht voor de op het moment van de verkoop geldende prijslijst op de website. De werken blijven het eigendom van Gli Italiani totdat het volledige factuurbedrag inclusief BTW is voldaan.   

ARTIKEL 4. het plaatsen van een order
Voor het plaatsen van een order moeten de volgende stappen doorlopen worden:
• Het raadplegen van de pagina waarop de informatie van de desbetreffende foto staat. Op deze pagina kan tevens het formaat worden gekozen, er kan een lijst naar keuze worden toegevoegd en museumglas. Wanneer op ‘voeg toe aan winkelmandje’ wordt geklikt, wordt er een totaalbedrag getoond en de verwachte levertijd. Deze laatste is afhankelijk van de gekozen uitvoering en of het werk in deze uitvoering al dan niet voorradig is. 

• Op de pagina ‘Winkelmandje’ is de mogelijkheid om een artikel al dan niet te verwijderen of het aantal te vergroten.

• Wanneer wordt geklikt op ‘Betalen’ is er de mogelijkheid voor de klant om een account aan te maken, of om zonder account naar ‘Betalen’ te gaan. 

• Hierna volgt een pagina waarin de methode van verzending gekozen kan worden.

• Vervolgens volgt een pagina met alle artikelen in het ‘Winkelmandje’ en kan de betaalmethode gekozen worden. Er wordt van de klant verwacht dat hij/zij nogmaals de order doorloopt en controleert of alle elementen kloppen. Dus: de artikelen, de uitvoering, de hoeveelheid, de methode van verzending, de totale prijs. Indien dit niet klopt kan de order worden aangepast.

• Vervolgens wordt de klant gevraagd om de Algemene Verkoop Voorwaarden te accepteren en die welke betrekking hebben op het gebruik van de site. Deze worden geaccepteerd door de box ter acceptatie aan te vinken, vervolgens kan de klant klikken om daadwerkelijk door te gaan betalen. De Algemene Voorwaarden moeten voor elke nieuwe order worden geaccepteerd.

• Er wordt voor de order betaald aan de hand van de gekozen betaalmethode.

• Het koopcontract is daadwerkelijk gesloten nadat de bank de betaling heeft bevestigd.

• The site zal meteen na de bevestiging van de betaling door de bank een e-mail sturen naar het door de klant opgegeven e-mail adres om de order en de uitvoering van de betaling te bevestigen.

ARTIKEL 5. geaccepteerde betaalmethoden
Op de Site kan op verschillende manieren worden betaald:

• Credit Card, Visa and Mastercard.

• Banktransfer

ARTIKEL 6. Veiligstellen betalingen via Mollie payments
Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van Mollie payments: https://www.mollie.com/nl/user-agreement

ARTIKEL 7. verzending
Verwerking van de orders
Verwerking van orders geschiedt binnen een week na bestelling en betaling indien de foto en de eventueel gekozen uitvoering van de inlijsting voorradig zijn. Indien dit niet het geval is geschiedt de verzending binnen 3 weken na de orderdatum, behalve in geval van overmacht.

7.1 Verzendadres
Gli Italiani levert in Nederland en België. Op verzoek kan ook levering in een ander land plaatsvinden. De levering zal geschieden op het leveringsadres dat u zal valideren op het ogenblik van de bestelling als het “verzend adres”, dit adres kan verschillen van het “factuuradres”. Wijziging van het afleveradres na de totstandkoming van de opdracht is niet altijd mogelijk. U kunt contact met ons opnemen als u wilt dat het afleveradres verandert. Wij zullen dan de mogelijkheden bekijken op basis van uw bestelling.

7.2 Wijzen van leveren en leveringstijden en verzendkosten
Er wordt verwezen naar artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden voor de wijze van levering en de leveringstijden.
Er wordt verwezen naar punt 1 van deze Algemene Voorwaarden voor de verzendkosten.

7.3 Ontvangst van de levering
Op het moment van ontvangst van uw bestelling, het is uw verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen dat als de verpakking beschadigd is u het pakket weigert en de aflevering bon niet tekent. U dient voor het ondertekenen van de aflever bon de toestand van de foto’s en het frame en het glas te controleren door opening van het pakket. In geval van een probleem, neem dan contact op met onze klantenservice afdeling binnen 24 uur, met fotografisch bewijs van de beschadiging. Geen enkele klacht is ontvankelijk als de levering bon werd ondertekend zonder de aantekening van de eventuele schade of non-conformiteit met de order. Als u het pakket niet persoonlijk ontvangt, vraag dan de persoon die verantwoordelijk is voor het ontvangen van het pakket om het te controleren.

ARTIKEL 8. HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Er zal door ons worden gecontroleerd of het product mogelijkerwijze beschadigd is. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via babette@gli-italiani.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde, onbeschadigd en onbevuild retour ontvangen is.

Een uitzondering hierop zijn producten die u via deze webwinkel koopt en die op maat volgens de door u ingevoerde specificatie zijn gemaakt. Het herroepingsrecht is dan niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

ARTIKEL 9. HET RECHT OM TERUG TE ZENDEN
In het geval de ontvangen werken niet conform zijn met uw bestelling, dan beschikt u over een recht om het werk terug te zenden. In dit geval neemt u contact op met onze customer service en communiceren wij u het retouradres en de manier van verzending per email. De kosten van de retourzending zijn in dat geval voor Gli Italiani.  Na ontvangst zullen wij u het juiste werk verzenden indien mogelijk. Als dit niet mogelijk is kunt u een ander werk uitkiezen of wij kunnen u het aankoopbedrag terugstorten.

ARTIKEL 10. KLANTENSERVICE
Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via e-mail: babette@gli-italiani.nl. U kunt ook bellen op nummer 06 38348906

ARTIKEL 11. OVERMACHT
In geval van overmacht kan vertraging optreden in het bestelproces. In dat geval zijn bovenstaande voorwaarden niet van toepassing.

ARTIKEL 12. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
In overeenstemming met
De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden, behandelen wij alle door u verstrekte persoonlijke gegevens, of gegevens die aan uw persoon gekoppeld kunnen worden, strikt vertrouwelijk en zijn deze gegevens beveiligd en niet voor derden toegankelijk. De gegevens worden maximaal voor de in deze wet vastgelegde wettelijke termijn door ons digitaal opgeslagen. Zij zullen daarna door ons worden vernietigd.
De door u verstrekte data zullen alleen worden gebruikt voor het behandelen van uw order. Indien u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van nieuws, zullen uw gegevens worden gebruikt voor het digitaal verzenden hiervan.

ARTIKEL 13. Ontvangers van de persoonlijke data
Gli Italiani zal ook delen van de persoonlijke gegevens doorgeven aan de transporteur van uw order.

ARTIKEL 14. gebruikersrechten
U geniet van:
– het recht op een kopie van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn ontvangen;
– een recht van wissen of recht van verwijdering: het recht om uw persoonlijke gegevens die Gli Italiani heeft te wissen (behalve wanneer de wet zegt dat de gegevens moeten worden bewaard, of wanneer Gli Italiani gegronde redenen heeft om dat te doen);
-een recht op correctie: het recht om persoonlijke gegevens die door Gli Italiani in bezit zijn te wijzigen, welke betrekking hebben op u, welke foutief of verouderd zijn.

ARTIKEL 15. CONTACT
Voor vragen met betrekking tot ONS privacybeleid of voor elk verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar het volgende adres: Gli Italiani, Vleeshouderstraat 11, 7411 JN, Deventer, Nederland. Ook kunt u een email sturen naar: babette@gli-italiani.nl.

ARTIKEl 17. TECHNISCHE INFORMATIE
Het cookie beleid van Gli Italiani is als volgt. Het voert een automatische registratie van bepaalde technische gegevens. Wanneer de website wordt geraadpleegd worden er technische gegevens opgenomen. Toegang tot of het gebruik van de website zijn Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker en de informatie met betrekking tot de configuratie van de gebruiker (type machine, browser, enz.) Ook betreft dit navigatie (datum, tijd, geraadpleegde pagina’s, fout mededelingen, etc.). Deze gegevens kunnen worden opgeslagen, via uw browsing software. Tekstbestanden (cookies), worden opgeslagen in een speciale ruimte op de schijf. Gli Italiani verwerkt deze technische gegevens op een volledig anonieme manier, waarmee de gebruiker niet te identificeren is, tevens worden deze gegevens niet aan derden overgedragen. Elke cookie wordt toegeschreven aan een anonieme id. Cookies, afhankelijk van hun categorie, worden gebruikt voor de volgende resultaten: een eerste categorie van cookies gaat om degenen die om de website te gebruiken strikt noodzakelijk zijn. Ze zijn onmisbaar voor het navigeren op de Website en voor het gebruik van al zijn functies (compatibiliteit met de gebruiker het besturingssysteem, beeldscherm, etc.). Ze zorgen ervoor dat bepaalde functies van de website worden aangepast voor uw browser en hardware. Ze zijn in wezen technische cookies die u niet als individu kunnen identificeren. Een andere categorie van cookies betreft degenen die het meten van de prestaties mogelijk maken. Deze cookies staan ​​statistieken toe over het gebruik en de traffic volumes van de verschillende diensten van de website. Ze streven ernaar om gli-italiani.nl in staat te stellen om het gebruiksgemak van de gebruikers te verbeteren. Deze cookies hoef je niet te identificeren als een individu. Deze twee categorieën van cookies worden enkel gebruikt voor de vaststelling van de statistieken van het gebruik, het voorkomen van fouten, het voorkomen van overtredingen en piraterij van de website, of de verbetering van de voorwaarden voor het gebruik of de toegang van de website. Een derde categorie van cookies betreft functionaliteit. Zij zullen u helpen om uw navigatie te vereenvoudigen. Ze zorgen ervoor dat sommige van uw keuzes automatisch worden opgenomen (bv. informatie met betrekking tot een eerder ingevoerde vorm, enz.). Sommige cookies staan publieke meting en analyse toe voor partners als: – Google Analytics: (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) met het oog op het verkeer en acties die worden uitgevoerd om de website te analyseren; – Facebook: (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) om het verkeer en de acties die worden uitgevoerd op de website te analyseren; – Google Adwords (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) met het oog op analyse van het verkeer en acties die worden uitgevoerd op de website; – Vimeo (Vimeo, Inc. 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA): instrument voor monitoring en analyse van een eventueel op de website voorgestelde video. Een laatste categorie van cookies is afgeleid van sociale netwerken: met deze cookies, afkomstig uit derde partijen, kan de gebruiker de inhoud van de website delen met andere mensen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de toetsen “Share” of “Like” van sociale netwerken zoals “Facebook”, “Twitter”, of “LinkedIn”. Wij vragen uw aandacht voor de identificatie die een dergelijke knop maakt. Het sociale netwerk dat zo’n applicatie knop biedt, zal waarschijnlijk de identiteit van u door het drukken op deze knop laten zien. Sommige cookies maken het mogelijk voor het sociale netwerk in kwestie om uw navigatie op de website net als uw account bij dit sociale netwerk te volgen, zodra deze wordt geactiveerd op uw apparaat tijdens de navigatie op de Website. Gli Italiani heeft geen controle over het proces dat wordt gebruikt door de sociale netwerken voor het verzamelen van informatie met betrekking tot uw navigatiesysteem op de Website. Wij adviseren u daarom om de verbinding te verbreken met deze sociale netwerken voorafgaand aan het surfen op de Website of haar toepassingen als u niet wilt dat de sociale netwerken uw persoonlijke gegevens verzamelen terwijl u surft op de Website.

Tot slot nog een laatste categorie van cookies betreft reclame. Dit zijn gerichte reclame cookies .. Via deze cookies kan gerichte reclame inhoud met betrekking tot de gebruiker worden voorgelegd aan hem of haar. Deze cookies worden toegepast door partners van Gli Italiani. Gli Italiani kan niet de cookies van haar partners beheren en heeft absoluut geen controle over deze cookies. Gli Italiani kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

ARTIKEL 18. HOE OEFENT U UW RECHTEN UIT?

Wij informeren u dat u op elk moment uw browser zo kunt instellen dat uw keuzes worden gemodificeerd met betrekking tot cookies. Webbrowser-instellingen zijn een efficiënt en gratis manier om te bepalen, op voorhand, hoe cookies worden behandeld. U kunt besluiten om de registratie van alle cookies geïntegreerd in de pagina’s en inhoud die u raadpleegt te accepteren. Merk op dat, in de eerste plaats, alleen de zenders uit deze cookies leesbaar zijn. Ten tweede, is deze procedure niet definitief en het zal nog mogelijk zijn a posteriori om deze cookies te wissen en om de registratie van de cookies op uw apparaat te weigeren. In dit geval zal uw bezoek aan de website niet meer worden meegeteld in de instrumenten voor het meten van bezoeken ter plaatse, maar u kunt niet meer genieten van hetzelfde gemak van de navigatie, omdat bepaalde functies het gebruik van cookies vereisen. Hierdoor aanvaardt Gli Italiani geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele problemen in verband met mogelijke storingen van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid van raadpleging van de noodzakelijke cookies; u wordt door onze browser van tevoren uitgenodigd om uw toestemming of weigering te geven voor het gebruik van cookies.

De geldigheidsduur van de toestemming om de storting van cookies te geven aan de installatie van een nieuwe cookie op uw apparaat is 13 maanden. Na het verstrijken van deze periode wordt toestemming van de gebruiker opnieuw gevraagd. De instelling met betrekking tot het beheer van cookies is afhankelijk van uw browser (http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ en http://www.allaboutcookies.org/fr/). Dan kunt u zich verzetten tegen de registratie van cookies door het configureren van uw browser op de volgende manier:

Voor Internet Explorer: Ga naar Extra> Internet-opties. Klik op het tabblad Vertrouwelijkheid. Klik op de knop Geavanceerd vinkt u het vakje “Negeer de automatisch beheer van cookies”. Voor nadere informatie: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Voor Firefox: Aan de bovenkant van het Firefox-venster op de knop Firefox (menu Extra in Windows XP) en selecteer vervolgens Opties. Selecteer het paneel “Privacy”. Stel de Bewaar Regels: persoonlijke instellingen gebruiken voor uw geschiedenis. Verwijder het vinkje Accepteer cookies. Voor nadere informatie: http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies

Voor Chrome: Klik op het pictogram van een spanner die zich in de werkbalk van de browser. Klik op Geavanceerde instellingen tonen. In de rubriek “Vertrouwelijkheid”, klik op de knop Instellingen voor inhoud. In de rubriek “Cookies”, U kunt ervoor kiezen om de cookies en de gegevens van websites van derden te blokkeren. Voor meer informatie: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 Voor Safari: Ga naar Instellingen> Voorkeuren Klik op het tabblad Vertrouwelijkheid. In de zone “Block Cookies”, vinkt u het vakje “Always”. Voor meer informatie: http:? //Support.apple.com/kb/HT1677 viewlocale = fr_FR

Voor Opera: Ga naar Instellingen> Voorkeuren Klik op het tabblad Geavanceerd. In de “cookies” zone, vinkt u het vakje “Accepteer cookies nooit”. Voor meer informatie: http: //help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html Voor meer informatie: http:? //Support.apple.com/kb/HT1677 viewlocale = fr_FR


ARTIKEL 
19. VERANTWOORDELIJKJHEID EN WAARBORGEN
Als gevolg daarvan wijst het bedrijf Gli Italiani alle verantwoordelijkheid af voor alle onderbreking van de site, van bugs, alle onjuistheid of omissie met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op de site, alle schade die voortvloeit uit een frauduleuze indringing van een derde partij.
Deze site kan links naar andere sites bevatten. Het bedrijf Gli Italiani kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de problemen met de toegang of voor de inhoud van deze sites.
Gli Italiani is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de site. Gli Italliani zal in ieder geval niet verantwoordelijk zijn voor slecht functioneren toe te schrijven aan software programma’s, die al dan niet in de site zijn opgenomen.
Gli Italiani verbindt zich alle wettelijke garanties daarover te respecteren. De gepresenteerde gegevens op onze site zijn in overeenstemming met de voorschriften van de Nederlands wet.

ARTIKEL 20. INTELLECTUELE EIGENDOM

  • De kunstenaar blijft de drager van de rechten van zijn of werk, zoals bepaald door de Nederlandse wet. De rechten van de vertegenwoordiging en van de verkoop van de werken op de site gli-italiani.nl behoort aan de eigenaar van gli-italiani.nl. Uw rechten op de gekochte werken zijn dan ook beperkt tot het recht op privégebruik
  • Alle foto’s die worden gepresenteerd op deze site worden beschermd door het recht van de auteur. Daarom is alle reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisering, ongeacht het medium wat wordt gebruikt (papier, digitaal …) verboden.

ARTIKEL 21.  RECHTSGEBIED

De huidige voorwaarden vallen onder het Nederlandse recht. In geval van betwisting zijn alleen Nederlandse rechtbanken bevoegd.

24 Januari 2020